Sinds 1997 ben ik werkzaam in het assurantievak en ben mijn carrière begonnen bij RVS verzekeringen. Na 8 jaar met veel plezier hier te hebben gewerkt werd het tijd voor verandering, de markt verandert en hierin moet je mee willen gaan. Na een zoektocht via diversen bedrijven heb ik in 2008 besloten mijn eigen advieskantoor op te starten waarbij het adviseren en bemiddelen in hypotheken en verzekeren de basis is van mij werkzaamheden.

Omdat ik vrijwel altijd naar u toekom kan ik vanuit eigen huis werken en de kosten laag houden. Om de continuïteit te waarborgen is de samenwerking met Financieel Zeker een belangrijke aanvulling. Bij eventuele afwezigheid staan zij u namens mij te woord waardoor u zich geen zorgen hoeft te maken. Bij een eventuele verhuizing buiten mijn regio is er altijd wel een ander aangesloten kantoor te vinden.

Mijn werkgebied is Noord, Oost en Midden Brabant waarbij mijn specialiteiten liggen op het gebied van hypotheken en verzekeringen voor zowel de particulieren als zakelijke relaties. Persoonlijk contact staat hierbij altijd voorop. Qua tijd pas ik mij zoveel mogelijk aan u aan, u hoeft geen rekening te houden met kantoortijden: ik houd rekening met uw beschikbare tijd. Dit kan zijn in de avonduren maar als uw werkzaamheden het niet anders toelaten kom ik ook tijdens het weekend naar u toe.

Een eerste gesprek is vrijwel altijd vrijblijvend en kosteloos zodat u eerst met mij kennis kan maken en ik mijn werkwijze verder kan toelichten.

Ton van Alphen

Dienstverlening

Als onafhankelijk adviseur selecteren wij voor u de beste productoplossingen. In tegenstelling tot banken (waar u alleen het eigen product krijgt aangeboden) adviseren en selecteren wij uit een marktbreed aanbod van hypotheekverstrekkers en verzekeringsmaatschappijen productoplossingen. Met voorwaarden die bij u passen en niet te duur zijn.

We zijn ongebonden en kunnen dus objectief voor u als bemiddelaar optreden. Dit betekent, dat geen bank, geldverstrekker of verzekeringsmaatschappij een eigendomsbelang of zeggenschap heeft in onze onderneming. Wij hebben dus ook geen enkele contractuele verplichting ten opzichte van die geldverstrekker of verzekeringsmaatschappij.

Zo kunt u bijvoorbeeld veel geld besparen op rente en/of premie die u tientallen jaren maandelijks moet betalen, en wordt u niet geconfronteerd met onverwachte kosten die u op basis van uw wensen niet zou willen maken. Ook na het advies zorgen wij ervoor dat het advies en het bijbehorende product bij u blijft passen, ook als uw omstandigheden veranderen.

 

Onze dienstverlening

Wij beschikken over diverse vergunningen om te adviseren en te bemiddelen in financiële producten en diensten van diverse aanbieders. Hierna leest u op welke Wft (Wet Financieel Toezicht) gebieden wij u van dienst kunnen en mogen zijn namelijk:

  • Betaalrekeningen
  • Consumptief krediet
  • Deelnemingsrechten in beleggingsinstellingen (nationaal regime)
  • Elektronisch geld
  • Hypothecair krediet
  • Inkomen
  • Schadeverzekeringen particulieren
  • Schadeverzekeringen bedrijven
  • Spaarrekeningen
  • Vermogen

 

Kosten

Goed financieel advies kan niet kosteloos zijn. Wij zijn daarom vooraf helder en duidelijk over de kosten van onze dienstverlening aan u.

Zo ontvangt u bij onze afspraakbevestiging reeds een dienstverleningsdocument en een dienstenwijzer. Hierin leest u alle informatie over wie wij zijn en wat wij voor u kunnen betekenen. En wat de globale kosten van onze dienstverlening zijn.

Daarnaast hebben we om de kosten laag te houden en u toch optimaal van dienst te kunnen zijn ervoor gekozen om onze (polis)administratie, schadebehandeling en inkoop uit te besteden aan Xenter. Xenter is de backoffice en serviceorganisatie die voor diverse hypotheek- en assurantie-intermediairs werkzaamheden uitvoert. Xenter kunt u dus tegenkomen op correspondentie en/of op polis bladen van verzekeringen. Heeft u schade of administratieve vragen, kunt u ook rechtstreeks contact ( bij voorkeur mailen) met Xenter opnemen.

 

Registratie

Registratie AFM: aangesloten instelling bij Xenter in Veldhoven (AFM Autoriteit Financiële Markten) met vergunning nummer: 12020070

Registratie KvK: 64393372

Registratie Kifid: 300013895

 

Backoffice administratie

Xenter: Backoffice en serviceprovider

Postbus 2217 5500BE Veldhoven

Telefoon: 0900 8936 837

 

 

Waarom kiezen voor een gediplomeerd hypotheekadviseur?

Als u een woning wilt kopen, dan laat u zich goed adviseren door een gediplomeerd hypotheekadviseur. Logisch toch? Het gaat immers om de grootste aankoop in uw leven. Wanneer u voor een gediplomeerd hypotheekadviseur kiest, kiest u voor de zekerheid van een ervaren en deskundig financieel adviseur. Hij of zij is een vakman die u inzicht biedt in uw persoonlijke financiële situatie. Naast alle wettelijke eisen die door de overheid aan financieel adviseurs worden gesteld, wordt hij of zij jaarlijks bijgeschoold en getraind en voortdurend op de hoogte gehouden van ontwikkelingen op zijn vakgebied en in (fiscale) wet- en regelgeving. Zo is hij of zij altijd goed op de hoogte en bent u verzekerd van een gedegen en toekomstbestendig financieel advies.

Niet alleen hypotheekadvies

De kans is groot dat u vele wensen hebt, die net als een eigen woning, grote invloed hebben op uw financiële situatie. U wilt bijvoorbeeld niet tot uw 67e doorwerken, maar eerder stoppen met werken of (al dan niet gedwongen door ontslag) voor u zelf beginnen, sparen voor de studie van uw kinderen of uw hypotheek versneld aflossen. Hoe gaat u dat betalen? Zult u keuzes moeten maken of kunt u met de juiste voorzieningen en een doordacht financieel advies wellicht al uw wensen realiseren. Ook daarvoor gaat u naar uw gediplomeerd hypotheekadviseur. Het is overigens belangrijk contact met uw adviseur te houden als er wijzigingen zijn in uw persoonlijke situatie die impact hebben op uw financiën. Verkeerde financiële keuzes zijn namelijk vaak lastig te herstellen. Zo houdt u samen met uw adviseur doorlopend vat op uw financiën. Dat geeft zekerheid en rust en dat is prettig.

Bent u niet tevreden of heeft u een klacht?

Dat vinden wij natuurlijk vervelend. We spreken dan af dat u dat ons als eerste laat weten. Samen proberen wij dan om voor u tot een passende oplossing te komen. Daarvoor hebben wij een eigen klachtprocedure waarover wij u informeren als u onverhoopt een klacht heeft. En mocht u alsnog niet tevreden zijn over de oplossing die u wordt geboden, dan heeft u de mogelijkheid om bij het financiële klachteninstituut (Kifid), waarbij onze organisatie is aangesloten, uw klacht kenbaar te maken. Hoe u dit kunt doen leest u hieronder.

Kifid is de afkorting van het Klachteninstituut voor de Financiële Dienstverlening. Bij Kifid kunnen consumenten terecht als zij een klacht hebben over financiële dienstverlening. Kifid behandelt de klacht op een onafhankelijke en onpartijdige wijze.

Het instituut is gericht op het beslechten van geschillen tussen een consument en een financiële dienstverlener waarop Nederlands recht van toepassing is. Dat gebeurt door bemiddeling door de Ombudsman of door een (bindend) advies van de Geschillencommissie of de Commissie van Beroep. De Ombudsman, de Geschillencommissie en de Commissie van Beroep werken objectief en onafhankelijk. Zij worden ondersteund door secretarissen. Het bestuur van Kifid en de aangesloten dienstverleners hebben geen invloed op de adviezen en beslissingen van Kifid?

Daarnaast richt Kifid zich ook op het voorkomen van klachten. Klachten worden geanalyseerd om patronen en trends te ontdekken. Door bijvoorbeeld het geven van lezingen en workshops, wordt aan financiële dienstverleners geleerd hoe zij klachten kunnen voorkomen en de werkwijze kunnen verbeteren?

Wat doet Kifid voor u?

Bij Kifid kunt u terecht voor klachten en geschillen over verzekeringen, hypotheken, leningen, financieringen en beleggingen. U moet wel eerst met ons naar een oplossing zoeken. U vindt op kifid.nl informatie over onze interne klachtenprocedure. Ook is een leidraad opgenomen voor het schrijven van een klachtbrief.

Naar Kifid en dan?

U kunt naar Kifid stappen zodra u van ons schriftelijk heeft vernomen dat we uw klacht naar uw mening niet op kunnen lossen. U kunt uw klacht dan het best indienen via mijn.kifid.nl. Kifid onderzoekt voor u of de klacht klopt en wat er moet gebeuren.

Sneltest?

Met behulp van de sneltest op Kifid.nl kunt u zelf bekijken of uw klacht behandelbaar is. Op deze website staat ook veel informatie over de klachtenprocedure bij Kifid.